O’Talk Magazine

  • Tạp chí được sinh ra để truyền thông nội bộ đến tất cả các thành viên của cộng đồng O’Chain.
  • Thông tin chính thức, được biên tập chuyên nghiệp.
  • Tổng quan về Hệ sinh thái O’chain vào mỗi tháng.
  • Nơi để cộng đồng trong Hệ sinh thái O’Chain chia sẻ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
  • Tài liệu hỗ trợ thành viên giới thiệu về cộng đồng.
  • Thể hiện tầm vóc, sự tín nhiệm của cộng đồng.

For more information

CÁC TẬP PHÁT HÀNH

Phiên bản điện tử: có thể xem trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay.

Bản in: sẽ được gửi trực tiếp đến các thành viên đã đăng ký hàng tháng qua đường bưu điện.

Chapter 1

TẬP II, KỲ 01

GET TO KNOW THE WORLD

TẬP II, KỲ 01

SPECIAL MAGAZINE

ISSUE 3

TẬP II, KỲ 02

COMING SOON

TẬP II, KỲ 03

COMING SOON

Chapter 1

COMING SOON

Chapter 1

     COMING SOON

Chapter 1

COMING SOON

Chapter 1

COMING SOON

VỀ CHÚNG TÔI
Tạp chí dành cho người Việt trên khắp thế giới.

CẬP NHẬT

Cập nhật các hoạt động, sản phẩm và thành tựu mới nhất của Hệ sinh thái O’chain.

CHIA SẺ

Nơi để cộng đồng trong Hệ sinh thái OChain chia sẻ về mọi lĩnh vực của cuộc sống

CẢM HỨNG

Giới thiệu các nhân vật tiêu biểu, câu chuyện truyền cảm hứng.

HOẠT ĐỘNG

Giới thiệu các hoạt động cộng đồng, từ thiện, sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới

 

Message

O’Talk Magazine

Edition Board

 

Background

Bạn có thể sử dụng không gian này để thông báo cho khách hàng truy cập về tất cả những gì mà họ cần biết. Đây có thể là một trang văn bản về bạn hoặc công ty của bạn, hoặc nó có thể giải thích thêm về những gì bạn nên mong đợi khi hoàn thành biểu mẫu.

Tại sao lại là O’Talk Magazine

Điều này cũng có thể làm rõ hơn về sự khác biệt của bạn so với các đối thủ cạnh tranh hoặc một số thông tin / thống kê hấp dẫn về sự thành công của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Đặt hàng ngay để cùng theo dõi tất cả các số Tạp chí mới nhất

Copyright 2020 – Otalk Magazine